Nutriterapie a nutriprevence

STANOVENÍ METABOLICKÉHO TERÉNU A JEHO KOREKCE („BIONUTRIČNÍ PROFIL“)

Snahou nutričního terapeuta je u konkrétního pacienta zhodnotit, do jaké míry se na vzniku jeho chronického onemocnění (či potíží nebo „obyčejné“ zdravotní nepohody) podílí dlouho zanedbávaná buněčná dysharmonie, na jejímž pozadí pak vznikají chronické choroby (například osteoporóza v důsledku dlouhodobého překyselení organismu, kolísání nálad v důsledku nadužívání rychlých cukrů, deprese v důsledku nedostatku omega kyselin ve stravě, recidivující infekční onemocnění v důsledku zanedbané péče o střevo, atd.).

Vedle pečlivě odebrané anamnézy mu ke splnění tohoto cíle slouží i stanovení metabolického profilu díky expertnímu programu PARDON®, na jehož základě se pacient dozví, který biologický terén je v jeho případě v nerovnováze, a jsou mu navrženy způsoby, jak jej normalizovat, obvykle cestou:

  • změny stravovacích návyků (nejíst to, co škodí, jíst to, co prospívá)
  • změny životního stylu (nevystavovat organismus všem typům smogu, toxickým látkám, zvýšit pravidelnou fyzickou námahu)
  • měsíční detoxikační a dvouměsíční restrukturalizační kúry za použití vhodných nutričních přípravků

 

PARDON

 

ŠEST METABOLICKÝCH TERÉNŮ PARDON®

Moderní nutriterapie definovala 6 základních metabolických terénů, jejichž nerovnováha vede ke vzniku většiny chronických a civilizačních onemocnění.

  • Terén P (prediabetický) – charakterizovaný dlouhodobým nadužíváním tzv. rychlých cukrů (bolesti hlavy, výkyvy nálad, emoční přecitlivělost, nadváha, závratě, astenie, prediabetes, atd.)
  • Terén A (acidní, překyselený) – charakterizovaný dlouhodobou konzumací překyselující stravy (demineralizace, osteoporóza, onemocnění kloubů a šlach, chronické záněty sliznic, atd.)
  • Terén R (rakovinotvorný) – charakterizovaný dlouhodobou expozicí škodlivým látkám (například těžkým kovúm nebo pesticidům), strava znehodnocená potravinářskými aditivy, která vytvářejí tzv. cheláty se stopovými prvky a tím je vyřazují z použití v enzymatických pochodech, elektromagnetický smog, nadužívání alkoholu, překyselování organismu, dlouhodobý nedostatek biodisponibilních vitamínů ve stravě, atd.
  • Terén D (dyspeptický) – charakterizovaný špatně fungujícím trávicím traktem (poruchy střevní pasáže, dyspeptické potíže, nevyhovující jaterní testy, opakované infekty, alergická onemocnění (!), astma,...)
  • Terén O (oxidovaný) – charakterizovaný nadměrnou tvorbou volných kyslíkových radikálů a jejich nedostatečnou neutralizací se všemi medicínskými důsledky (autoimunitní a degenerativní onemocnění, projevy předčasného stárnutí, chronické záněty, atp.), též důsledek nadužívání tabáku a polypragmazie – a s nimi spojená nadměrná tvorba volných radikálů (kardiovaskulární onemocnění, zvýšené krevní tuky, nadváha a obezita, atd.)
  • Terén N (neurodystonický) – charakterizovaný dlouhodobou expozicí stresorům, zpravidla u predisponovaných jedinců (chronický únavový syndrom, nervozita, úzkostně-depresivní ladění, psychosomatická onemocnění, poruchy spánku, sklon ke spasmofilii,…)

 

BIONUTRIČNÍ PROFIL PARDON®

Ke stanovení terénu v nerovnováze v klinické praxi nejspolehlivěji slouží expertní program PARDON®

Rozborem stravovacích návyků na základě vyplněného dotazníků, je schopen s obdivuhodnou přesností určit nejen typ biologického terénu v nerovnováze, ale také „uhodnout“ jakými zdravotními potížemi pacient dlouhodobě trpí.

Podle získaných výsledků terapeut navrhuje korekci za použití tříměsíční kůry s odpovídajícími nutrienty, změn stravovacích návyků a životního stylu.

 

CÍLE NUTRIČNÍ MEDICÍNY

Nutriterapie nestojí proti žádnému jinému typu medicíny, pokud on sám není příčinou pacientova stavu. Chronicky nemocným nabízí velmi zajímavou možnost, jak ulevit jejich potížím tam, kde klasická medicína nabízí již jen „udržovací“ medikaci, aniž by se školní (či jinou) medicínou byla v kolizi.

Stojí na nejmodernějších poznatcích o biochemii buňky a je prováděna erudovanými terapeuty. Pacienti tak mají zajištěnou péči na vysoké odborné úrovni.

Vzhledem ke skutečnosti, že se snaží korigovat projevy chronických a recidivujících zdravotních potíží, jejichž vzniku obvykle předcházely dlouhé roky zanedbávání buněčné rovnováhy, nemohou být výsledky očekávány okamžitě. Na první zhodnocení příznivého efektu nutriterapie je třeba nejméně tříměsíčního časového intervalu. Trpělivost ale rozhodně stojí za to!

 

Staff

MUDr. Miloš Rýc

Držitel funkční licence České lékařské komory pro obor Umělá výživa a metabolická péče

Jazykové znalosti: česky - francouzsky - anglicky - rusky

 

Chcete se hned objednat? Klikněte zde!

 

Ceník vyšetření

Druh a popis vyšetření Orientační doba Cena vč. DPH
Vstupní konzultace s lékařem včetně stanovení a rozboru metabolického profilu 45 min. 1 000 Kč
Kontrolní konzultace s lékařem 20 min. 500 Kč

Důležité upozornění

Zrušit nebo změnit sjednaný termín návštěvy lze provést bezplatně (telefonicky nebo e-mailem) do 24 hodin před jejím konáním. V opačném případě budeme při další návštěvě účtovat poplatek ve výši 50% ceny zrušené nebo termínově změněné konzultace. Při neomluvené absenci budeme účtovat poplatek za konzultaci v plné výši.

Děkujeme za pochopení.

Objednejte se k nám

TELEFONICKY
+420 731 612 705
 
RESERVANTO