Homeopatie

Jelikož je vlastníkem naší kliniky MUDr. Miloš Rýc, nikoho nemůže překvapit skutečnost, že poskytujeme rovněž  homeopatické poradenství zaměřené na podpůrnou terapii běžných akutních i chronických onemocnění.  

 

Co je homeopatie a které stavy může léčit

 • Homeopatie je léčebná metoda založená na fenoménu podobnosti (similia similibus curantur – podobné nechť je léčeno podobným). Jako lék podává nemocnému takovou látku, která má ve vážitelných množstvích schopnost vyvolat u zdravého jedince PODOBNÉ (homoios) UTRPENÍ (pathos).
 • Zakladatelem moderní lékařské homeopatie je dr.Samuel HAHNEMANN (*1755 v Míšni, † 1843 v Paříži).
 • Homeopatický lék pochází z různých, obvykle přírodních surovin (rostliny, nerosty, suroviny živočišného původu) a během přípravy je mnohonásobně ředěn a „dynamizován“.
 • Ve výsledném přípravku již obvykle není ani stopa po výchozí surovině. Homeopatie je proto terapeutická metoda naprosto bezpečná a prosta nežádoucích vedlejších účinků ve farmakologickém smyslu slova.
 • V Evropě jde o nejrozšířenější typ alternativní léčby chorob.
 • Je vhodná pro děti, dospělé i zvířata.
 • Obecně se dá říci, že ji lze použít jako samostatnou či podpůrnou metodu léčby u naprosté většiny běžných onemocnění (akutních i chronických).

 

hahneman

příprava

Dr. Samuel Hahnemann

Způsob přípravy homeopatického léku (tzv. ředění a dynamizování)

 

Chcete se hned objednat? Klikněte zde!

 

Staff

MUDr. Miloš Rýc

Člen české a francouzské lékařské komory, absolvent tříletého postgraduálního vzdělávacího cyklu zaměřeného na lékařskou homeopatii, organizovaného pařížským Institut Homéopathique Scientifique

Jazykové znalosti: česky - francouzsky - anglicky - rusky

 

MUDr. Miloš Rýc

 • Lékař s homeopatickou erudicí, 30 letou homeopatickou praxí a homeopatickým pohledem na chápání nemocí
 • Autor a překladatel mnoha učebnic a popularizačních příruček o homeopatické léčbě pro lékaře, farmaceuty i laickou veřejnost.
 • Autor stovek článků o homeopatii, nositel stovek popularizačních i odborných přednášek (semináře, kolokvia, kongresy, …).
 • V minulosti zakladatel a aktivní funkcionář v řadě organizací doma i v zahraničí (Českomoravská homeopatická společnost, Homeopatická společnost ČLS JEP, Česká homeopatická komora, Světová homeopatická organizace /OMHI/, vedoucí Subkatedry homeopatie na Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví /IDVPZ/ v Praze, další).
 • Dlouholetý vedoucí výuky předmětu Homeopatické přípravky na Veterinární a Farmaceutické Univerzitě v Brně. Dlouholetý kmenový lektor na Institutu vědecké homeopatie (I.H.S.) v Paříži.
 • Prezident a viceprezident mezinárodních kongresů věnovaných homeopatické medicíně (Praha, Paříž, Monako, a d).
 • Po roce 1989 přispěl svojí skromnou měrou k renesanci homeopatie v Československu.
 • V současnosti již jen praktikující lékař používající homeopatii všude tam, kde mu to dává medicínský smysl a kde mu není známá účinnější cesta k vyřešení zdravotního problému konkrétního pacienta.

 

Ceník homeopatického vyšetření*

Druh a popis vyšetření - ZÁKLADNÍ * Orientační doba trvání Cena vč. DPH
Komplexní homeopatické vyšetření 
(obvykle první vyšetření nebo vyšetření po delší době či zásadní změně zdravotního stavu)
60 minut 2 900 Kč
Cílené homeopatické  vyšetření 
(obvykle vyšetření spojené se změnou medikace nebo zdravotního stavu)
30 minut 1 250 Kč
Kontrolní homeopatické vyšetření
(obvykle rutinní kontrolní vyšetření)
20 minut 500 Kč
Poradenství v akutních stavech u našich pacientů   zdarma
Poznámka: Součástí ceny za vyšetření nejsou homeopatické léky.

Důležité upozornění

Zrušit nebo změnit sjednaný termín návštěvy lze provést bezplatně (telefonicky nebo e-mailem) do 24 hodin před jejím konáním. V opačném případě budeme při další návštěvě účtovat poplatek ve výši 50% ceny zrušené nebo termínově změněné konzultace. Při neomluvené absenci budeme účtovat poplatek za konzultaci v plné výši.

Děkujeme za pochopení.

Objednejte se k nám

TELEFONICKY
+420 731 612 705
 
RESERVANTO